Blog Archives

Farewell Senator Tobias Jun” Enverga

  (Photo from Senator Enverga’s website). The unexpected news of his death leaves the Filipino community a great feeling of loss. No matter the politics, Senator Tobias “Jun” Enverga has touched the lives of many. He has dedicated and committed

Posted in News

Opportunities for Jobs and Training, Filipino Workers Network Open house

  FILIPINO WORKERS NETWORK is having its first ever OPEN HOUSE Come and join us as we learn about OPPORTUNITIES for JOBS and TRAINING Network with your fellow workers and learn more from experienced experts and guests who will give information

Posted in Events, News

College workers STRIKE

Kung may anak kang nag-aaral sa kolehiyo, alam  mong wala silang pasok ng ilang linggo na. Bakit? Dahil may welga ang mga guro and manggagawa ng mga kolehiyo. Habang tayong mga magulang ay tuloy sa pagbabayad ng pataas at pataas ng tuition

Posted in Campaigns

Bill 148 – Workplace Fairness, Jobs Act 2017

Patindi ng patindi and diskusyon tungkols sa Bill 148.  Kasalukuyan ang konsultasyon sa Legislativo ng Ontario. Kailangan nating ipaalam sa ating mga MP na kailangan ipasa ang  Bill 148 kasama ang mga rekomendasyon ng Make It Fair. Sumulat sa inyong mga

Posted in Campaigns

Labour Matters

Community Benefits from Public Transit Expansion Metrolinx has adopted a Community Benefits Framework to ensure transit infrastructure investments provide benefits to communities, including employment, training, apprenticeship, local suppliers and social procurement opportunities. The Community Benefits Framework is in partnership with

Posted in News

Contact Us

Call: 416. 441. 3663 Fax: 416.441.8405 Email: network@labourcouncil.ca Mail to: 15 Gervais Dr., Ste. 407, Don Mills, ON M3C 1Y8 OR contact Paulina at campaigns@labourcouncil.ca or call her at 416 320 8703

Sign Up for Updates