College workers STRIKE

Kung may anak kang nag-aaral sa kolehiyo, alam  mong wala silang pasok ng ilang linggo na. Bakit? Dahil may welga ang mga guro and manggagawa ng mga kolehiyo. Habang tayong mga magulang ay tuloy sa pagbabayad ng pataas at pataas ng tuition fee, angmga gurong nagtuturo sa ating mga anak ay nasa precarious at vulnerable kalagayan. Tuwing semestre sila ay nag-aaplay sa kanilang posisyon. So imbes na maghanda ng magandang lesson plan, ang iniisip nila ay kung paano mag-aplay ng trabaho ang matanggap ulit. Kung alam din ng naman ng kolehiyo na regular ang klaseng ibinigay, bakit hindi iregular ang mga guro at manggagawa? Suportahan mo nating ang laban ng mga guro at manggagawa.