Blog Archives

USING BILL 148 TOOLS FOR ECONOMIC JUSTICE

USING BILL 148 TOOLS FOR ECONOMIC JUSTICE Statement from the Toronto & York Region Labour Council Sometime early in 2018, Bill 148 will become law. When it does, unions and workers will suddenly have a new set of tools to

Posted in Campaigns, Featured, News

Premier Kathleen Wynne’s Response to Filipino Workers Network re Bill 148

Click here for: Premier Wynne Response                                               Click here for Filipino Workers Network letter          

Posted in Campaigns, News

College workers STRIKE

Kung may anak kang nag-aaral sa kolehiyo, alam  mong wala silang pasok ng ilang linggo na. Bakit? Dahil may welga ang mga guro and manggagawa ng mga kolehiyo. Habang tayong mga magulang ay tuloy sa pagbabayad ng pataas at pataas ng tuition

Posted in Campaigns

Bill 148 – Workplace Fairness, Jobs Act 2017

Patindi ng patindi and diskusyon tungkols sa Bill 148.  Kasalukuyan ang konsultasyon sa Legislativo ng Ontario. Kailangan nating ipaalam sa ating mga MP na kailangan ipasa ang  Bill 148 kasama ang mga rekomendasyon ng Make It Fair. Sumulat sa inyong mga

Posted in Campaigns

Jobs and Employment

Are you looking for a job? The following are job sites. It contains a listing of job ads.   http://www.indeed.ca/ – contains a comprehensive list of job postings. https://charityvillage.com/jobs/find-jobs.aspx – nonprofit job postings. http://jobs-emplois.gc.ca/index-eng.htm – government job postings.   Do

Posted in Campaigns

Contact Us

Call: 416. 441. 3663 Fax: 416.441.8405 Email: network@labourcouncil.ca Mail to: 15 Gervais Dr., Ste. 407, Don Mills, ON M3C 1Y8 OR contact Paulina at campaigns@labourcouncil.ca or call her at 416 320 8703

Sign Up for Updates