Bill 148 – Workplace Fairness, Jobs Act 2017

Patindi ng patindi and diskusyon tungkols sa Bill 148.  Kasalukuyan ang konsultasyon sa Legislativo ng Ontario. Kailangan nating ipaalam sa ating mga MP na kailangan ipasa ang  Bill 148 kasama ang mga rekomendasyon ng Make It Fair. Sumulat sa inyong mga MP. Click dito para sumulat sa inyong sariling MP.

Bakit mahalaga? Basahin mo natin ang flyer sa ibaba upang malaman kung anong pagbabago ang mangyayari sa inyong buhay kapag ipinasa ang Bill 148 ayon sa rekomendasyon ng labour.

Posted in Campaigns

Contact Us

Call: 416. 441. 3663 Fax: 416.441.8405 Email: network@labourcouncil.ca Mail to: 15 Gervais Dr., Ste. 407, Don Mills, ON M3C 1Y8 OR contact Paulina at campaigns@labourcouncil.ca or call her at 416 320 8703

Sign Up for Updates