Monthly Archives: November 2017

Bill 148 – Workplace Fairness, Jobs Act 2017

Patindi ng patindi and diskusyon tungkols sa Bill 148.  Kasalukuyan ang konsultasyon sa Legislativo ng Ontario. Kailangan nating ipaalam sa ating mga MP na kailangan ipasa ang  Bill 148 kasama ang mga rekomendasyon ng Make It Fair. Sumulat sa inyong mga

Posted in Campaigns

Contact Us

Call: 416. 441. 3663 Fax: 416.441.8405 Email: network@labourcouncil.ca Mail to: 15 Gervais Dr., Ste. 407, Don Mills, ON M3C 1Y8 OR contact Paulina at campaigns@labourcouncil.ca or call her at 416 320 8703

Sign Up for Updates