Blog Archives

Unite Here-Local 75

Mabuhay ang mga manggagawang Pilipino! Nakakataba ng puso ang marinig na may mga manggagawang Pilipinong handang mag-organisa at ipagtanggol ang karapatang nararapat sa kanila. Tunghayan ang kuwento ng mga manggawa sa Trump Hotel. Read the Toronto Star story on the

Posted in News

Contact Us

Call: 416. 441. 3663 Fax: 416.441.8405 Email: network@labourcouncil.ca Mail to: 15 Gervais Dr., Ste. 407, Don Mills, ON M3C 1Y8 OR contact Paulina at campaigns@labourcouncil.ca or call her at 416 320 8703

Sign Up for Updates